S. 5-1889 Dossierfiche K. 53-835

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij
Ronny Balcaen   Stefaan Van Hecke   David Geerts   Christophe Bastin   Sabien Lahaye - Battheu  

postdienst
Proximus
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
parlementair toezicht
Nationale Loterij
Skeyes
overheidsbedrijf
bedrijfsbeheer
beheer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-835/1 Wetsvoorstel 16/12/2010
K. 53-835/2 Addendum 5/5/2011
K. 53-835/3 Addendum 25/5/2011
K. 53-835/4 Addendum 10/2/2012
K. 53-835/5 Amendementen 27/11/2012
K. 53-835/6 Verslag namens de commissie 29/11/2012
K. 53-835/7 Tekst aangenomen door de commissie 29/11/2012
K. 53-835/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2012
5-1889/1 5-1889/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/1/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/12/2010   Indiening Doc. K. 53-835/1
25/1/2011   Inoverwegingneming
29/11/2012   Aanneming in commissie (geameendeerd) Doc. K. 53-835/6
13/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 1-8
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-0/o26)
Integraal verslag nr. 120, p. 53-54
Doc. K. 53-835/8
13/12/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/1/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1889/1 5-1889/1 (PDF)
15/1/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/1/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
22/2/2013   Bekendmaking (11671)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2012 15 14/1/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/12/2012 0 14/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/1/2013 22/2/2013 , blz 11671

Kruispuntbank van de wetgeving