S. 5-1883 Dossierfiche K. 53-2413

Wetsontwerp tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Regering E. Di Rupo I  

ondernemer
zwartwerk
personeelsbeheer
zelfstandig beroep
gezondheid op het werk
werkgever
bouwnijverheid
gegevensbank
werknemer
eerbiediging van het privé-leven
elektronische overheid
arbeidsinspectie
onderaanneming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2413/1 Wetsontwerp 13/9/2012
K. 53-2413/2 Verslag namens de commissie 26/11/2012
K. 53-2413/3 Tekst verbeterd door de commissie 26/11/2012
K. 53-2413/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2012
5-1883/1 5-1883/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 17/12/2012
5-1883/2 5-1883/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
5-1883/3 5-1883/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/9/2012   Indiening Doc. K. 53-2413/1
26/11/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2413/2
13/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p. 58-67
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-0/o24)
Integraal verslag nr. 120, p. 50-51
Doc. K. 53-2413/4
13/12/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1883/1 5-1883/1 (PDF)
17/12/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o8) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1883/3 5-1883/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/12/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, André du Bus de Warnaffe
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
18/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Goedkeuring verslag
eenparig - 11 stemmen
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2012   Bekendmaking (88914-88918)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2012, 20/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2012 15 14/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/12/2012 60 12/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 31/12/2012 , blz 88914-88918

Kruispuntbank van de wetgeving