S. 5-1878 Dossierfiche K. 53-1804

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie
Sonja Becq   Servais Verherstraeten   Raf Terwingen   Stefaan Van Hecke   Juliette Boulet   Kristien Van Vaerenbergh   Christian Brotcorne   Sabien Lahaye - Battheu  

strafblad
burgerlijke rechtspraak
organisatie zonder winstoogmerk
griffies en parketten
commerciŽle rechtspraak
rechtsstelsel
erfenis
uitwisseling van informatie
doodstraf
getuigenverklaring
notaris
Kruispuntbank van Ondernemingen
ongehuwd samenleven
vonnis
verkoop
bevolkingsregister
huwelijksrecht
judiciŽle hervorming
erfrecht
beroepsgeheim
rechtsbevoegdheid
burgerlijke stand
veiling
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1804/1 Wetsvoorstel 13/10/2011
K. 53-1804/2 Addendum 25/10/2011
K. 53-1804/3 Amendement 25/10/2011
K. 53-1804/4 Amendement 14/11/2011
K. 53-1804/5 Amendement 16/11/2011
K. 53-1804/6 Amendementen 24/11/2011
K. 53-1804/7 Amendementen 28/11/2011
K. 53-1804/8 Amendementen 29/11/2011
K. 53-1804/9 Amendement 7/12/2011
K. 53-1804/10 Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 12/12/2011
K. 53-1804/11 Erratum 14/12/2011
K. 53-1804/12 Amendementen 14/12/2011
K. 53-1804/13 Amendementen 6/1/2012
K. 53-1804/14 Amendement 16/1/2012
K. 53-1804/15 Amendementen 29/10/2012
K. 53-1804/16 Verslag namens de commissie 30/11/2012
K. 53-1804/17 Tekst aangenomen door de commissie 30/11/2012
K. 53-1804/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/12/2012
5-1878/1 5-1878/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 8/1/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1804/1
20/10/2011   Inoverwegingneming
12/12/2011   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Doc. K. 53-1804/10
30/11/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1804/16
6/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 44-49
6/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 118, p. 66
Doc. K. 53-1804/18
6/12/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/1/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1878/1 5-1878/1 (PDF)
8/1/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/1/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
1/3/2013   Bekendmaking (12945-12958)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/12/2012 15 7/1/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/12/2012 0 7/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/2013 1/3/2013 , blz 12945-12958

Kruispuntbank van de wetgeving