S. 5-1871 Dossierfiche                  

Dotatie van de Senaat.- Uitgaven voor het dienstjaar 2011 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2013

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1871/1 5-1871/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 6/12/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2012   Indiening Doc. 5-1871/1 5-1871/1 (PDF)
6/12/2012   Verzending naar Bureau
6/12/2012   Inschrijving op agenda
13/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o9) Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Aanneming zonder amendering
  Behandeling in Bureau
6/12/2012   Verzending naar Bureau
13/12/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 13/12/2012
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving