S. 5-1870 Dossierfiche K. 53-2445

Wetsontwerp betreffende de bezoldiging van de personeelsleden en van de mandatarissen van de instellingen van openbaar nut, van de autonome overheidsbedrijven en de rechtspersonen waarop de Staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent, als natuurlijke persoon
Regering E. Di Rupo I  

loon
economische ethiek
instelling van openbaar nut
overheidsbedrijf
belasting van natuurlijke personen
natuurlijke persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2445/1 Wetsontwerp 12/10/2012
K. 53-2445/2 Amendement 13/11/2012
K. 53-2445/3 Verslag namens de commissie 14/11/2012
K. 53-2445/4 Tekst verbeterd door de commissie 14/11/2012
K. 53-2445/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/11/2012
5-1870/1 5-1870/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2445/1
14/11/2012   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2445/3
29/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 117, p. 41-47
29/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-0/o26)
Integraal verslag nr. 117, p. 57-58
Doc. K. 53-2445/5
29/11/2012   Aanneming zonder amendering
25/10/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/29 5-82/29 (PDF)
25/10/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/29 5-82/29 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/11/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/12/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1870/1 5-1870/1 (PDF)
30/11/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
28/1/2013   Bekendmaking (4221-4222)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/11/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/12/2012 5 5/12/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/12/2012 0 5/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2012 28/1/2013 , blz 4221-4222

Kruispuntbank van de wetgeving