S. 5-1869 Dossierfiche K. 53-2444

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht
Regering E. Di Rupo I  

gebruik van de hulp
ontwikkelingshulp
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
bilaterale overeenkomst
ontwikkelingsland
hulpprogramma

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2444/1 Wetsontwerp 12/10/2012
K. 53-2444/2 Amendement 13/11/2012
K. 53-2444/3 Verslag namens de commissie 19/11/2012
K. 53-2444/4 Tekst verbeterd door de commissie 19/11/2012
K. 53-2444/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/11/2012
5-1869/1 5-1869/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2444/1
19/11/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2444/3
29/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 117, p. 39-41
29/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o12)
Integraal verslag nr. 117, p. 57
Doc. K. 53-2444/5
29/11/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/11/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1869/1 5-1869/1 (PDF)
18/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
15/1/2013   Bekendmaking (1334)
26/3/2013   Erratum (19216)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/11/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/12/2012 15 17/12/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/12/2012 0 17/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 15/1/2013 , blz 1334
Errata
Op 26/3/2013 , blz 19216

Kruispuntbank van de wetgeving