S. 5-1868 Dossierfiche K. 53-2405

Wetsontwerp houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector
Regering E. Di Rupo I  

Pensioendienst voor de overheidssector
ambtenaar
politie
militair personeel
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
brandbestrijding
pensioenvoorwaarden
vervroegd pensioen
pensioenregeling
administratieve formaliteit
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2405/1 Wetsontwerp 27/8/2012
K. 53-2405/2 Erratum 3/9/2012
K. 53-2405/3 Amendement 6/11/2012
K. 53-2405/4 Verslag namens de commissie 20/11/2012
K. 53-2405/5 Tekst aangenomen door de commissie 23/11/2012
K. 53-2405/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/11/2012
5-1868/1 5-1868/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/8/2012   Indiening Doc. K. 53-2405/1
20/11/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2405/4
28/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 43-60
29/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-29/o23)
Integraal verslag nr. 117, p. 57
Doc. K. 53-2405/6
29/11/2012   Aanneming na amendering door commissie
9/10/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/28 5-82/28 (PDF)
9/10/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/28 5-82/28 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/11/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/12/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1868/1 5-1868/1 (PDF)
6/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
21/12/2012   Bekendmaking (87220-87228)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2012, 29/11/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/12/2012 5 5/12/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/12/2012 0 5/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/12/2012 21/12/2012 , blz 87220-87228

Kruispuntbank van de wetgeving