S. 5-1861 Dossierfiche K. 53-2395

Wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
Regering E. Di Rupo I  

scheepsvlag
verontreiniging door schepen
internationale conventie
Internationale Maritieme Organisatie
civiele aansprakelijkheid
maritiem recht
verontreiniging door koolwaterstoffen
vervuiling van de zee
scheepsbrandstof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2395/1 Wetsontwerp 27/7/2012
K. 53-2395/2 Verslag namens de commissie 9/11/2012
K. 53-2395/3 Tekst verbeterd door de commissie 9/11/2012
K. 53-2395/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/11/2012
5-1861/1 5-1861/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/12/2012
5-1861/2 5-1861/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2012
5-1861/3 5-1861/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/7/2012   Indiening Doc. K. 53-2395/1
9/11/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2395/2
28/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 3-4
29/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 117, p. 52
Doc. K. 53-2395/4
29/11/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/11/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1861/1 5-1861/1 (PDF)
3/12/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/12/2012   Inschrijving op agenda
13/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
Doc. 5-1861/3 5-1861/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/12/2012   Verzending naar commissie
4/12/2012   Inschrijving op agenda
4/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
4/12/2012   Bespreking
4/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/12/2012   Aanneming zonder amendering
4/12/2012   Vertrouwen rapporteur
13/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2013   Bekendmaking (25259-25262)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/11/2012, 29/11/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/12/2012 15 17/12/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/12/2012 60 26/2/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2012 26/4/2013 , blz 25259-25262

Kruispuntbank van de wetgeving