S. 5-1860 Dossierfiche K. 53-2441

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op het opleggen van een bijzondere bijdrage in 2012 ten laste van de erkende sociale secretariaten
Regering E. Di Rupo I  

sociale bijdrage
sociale zekerheid
personeelsbeheer
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
buitengewone belasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2441/1 Wetsontwerp 11/10/2012
K. 53-2441/2 Verslag namens de commissie 8/11/2012
K. 53-2441/3 Tekst verbeterd door de commissie 8/11/2012
K. 53-2441/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/11/2012
5-1860/1 5-1860/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2441/1
8/11/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2441/2
28/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 2-3
29/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-37/o12)
Integraal verslag nr. 117, p. 51-52
Doc. K. 53-2441/4
29/11/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/11/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1860/1 5-1860/1 (PDF)
18/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2012   Bekendmaking (88514-88515)
2/4/2013   Erratum (20391)
19/5/2014   Erratum (39883)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/11/2012, 29/11/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/12/2012 15 17/12/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/12/2012 0 17/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 28/12/2012 , blz 88514-88515
Errata
Op 2/4/2013 , blz 20391
Op 19/5/2014 , blz 39883

Kruispuntbank van de wetgeving