S. 5-1857 Dossierfiche K. 53-2761

Resultaten van de buitengewone Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 22 en vrijdag 23 november 2012 te Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Europese Rekenkamer
financiering van de EU-begroting
douanerechten
opwarming van het klimaat
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
Palestijnse kwestie
provincie Limburg
topconferentie
Europese integratie
gekwalificeerde meerderheid
kapitaalbeweging
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Doha-ronde
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Europese Raad
Europese overheidsdienst
economische en sociale samenhang
Cohesiefonds
financiële transactie
EU-begroting
Europese Centrale Bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1857/1 5-1857/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 18/12/2012
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2012   Indiening
29/11/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2012   Indiening Doc. 5-1857/1 5-1857/1 (PDF)
29/11/2012   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
29/11/2012   Verzending naar commissie
29/11/2012   Inschrijving op agenda
29/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
29/11/2012   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Elio Di Rupo, eerste minister
29/11/2012   Einde behandeling
29/11/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 29/11/2012

Kruispuntbank van de wetgeving