S. 5-1845 Dossierfiche K. 53-2616

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 29 juli 2010
Regering E. Di Rupo I  

verwijdering
justitiŽle samenwerking
AlbaniŽ
ratificatie van een overeenkomst
strafsanctie
overbrenging van gedetineerden
bilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1845/1 5-1845/1 (PDF) Wetsontwerp 20/11/2012
5-1845/2 5-1845/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2013
K. 53-2616/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/1/2013
K. 53-2616/2 Verslag namens de commissie 25/2/2013
K. 53-2616/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/3/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2012   Indiening Doc. 5-1845/1 5-1845/1 (PDF)
20/11/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/1/2013   Inschrijving op agenda
24/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
24/1/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o8) Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/11/2012   Verzending naar commissie
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
15/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
15/1/2013   Bespreking
15/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
15/1/2013   Aanneming zonder amendering
15/1/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
24/1/2013   Overzending Doc. K. 53-2616/1
25/2/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2616/2
7/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 134, p. 28-29
7/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o10)
Integraal verslag nr. 134, p. 97
Doc. K. 53-2616/3
7/3/2013   Aanneming zonder amendering
7/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
2/3/2016   Bekendmaking (15449-15452)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/1/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/1/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/4/2013 2/3/2016, blz 15449-15452