S. 5-1842 Dossierfiche K. 53-2432

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ
Regering E. Di Rupo I  

financiŽle voorschriften
elektronisch betaalmiddel
rechtsmiddel
toegang tot het beroepsleven
administratieve rechtspraak
nationale uitvoeringsmaatregel
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2432/1 Wetsontwerp 2/10/2012
K. 53-2432/2 Bijlagen 2/10/2012
K. 53-2432/3 Verslag namens de commissie 14/11/2012
K. 53-2432/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2012
5-1842/1 5-1842/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/11/2012
5-1842/2 5-1842/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2012
5-1842/3 5-1842/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/11/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
2/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2432/1
18/10/2012   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 107, p. 36-37
7/11/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/11/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2431/7
14/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 111, p. 44-51
14/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o9)
Integraal verslag nr. 111, p. 64
Doc. K. 53-2432/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/11/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
7/11/2012   Inschrijving op agenda
7/11/2012   Uitgesteld
13/11/2012   Inschrijving op agenda
13/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
13/11/2012   Inleidende uiteenzetting door Hendrik Bogaert,
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
13/11/2012   Bespreking
19/11/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
19/11/2012   Overzending Doc. 5-1842/1 5-1842/1 (PDF)
19/11/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/11/2012   Inschrijving op agenda
26/11/2012   Algemene bespreking Hand. 5-80 Hand. 5-80 (PDF)
26/11/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-80 Hand. 5-80 (PDF)
26/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o5) Hand. 5-80 Hand. 5-80 (PDF)
Doc. 5-1842/3 5-1842/3 (PDF)
19/11/2012   Verzending naar commissie
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Bespreking
20/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
20/11/2012   Aanneming zonder amendering
20/11/2012   Vertrouwen rapporteur
26/11/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/11/2012   Bekrachtiging en afkondiging
30/11/2012   Bekendmaking (76566-76567)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/11/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/11/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/11/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/11/2012 30/11/2012 , blz 76566-76567

Kruispuntbank van de wetgeving