S. 5-1841 Dossierfiche K. 53-2431

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen, en van andere wetgeving die betrekking heeft op het statuut van de betalingsinstellingen, van de instellingen voor elektronisch geld en van de kredietverenigingen uit het net van het Beroepskrediet
Regering E. Di Rupo I  

bankrecht
financiŽle voorschriften
elektronisch betaalmiddel
terrorisme
bankcontrole
beginsel van wederzijdse erkenning
elektronische handel
kredietinstelling
vrij verrichten van diensten
witwassen van geld
consumptief krediet
toegang tot het beroepsleven
interne markt
financiŽle diensten
financiŽle dienst van de post
handelskrediet
betaling
nationale uitvoeringsmaatregel
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2431/1 Wetsontwerp 2/10/2012
K. 53-2431/2 Bijlagen 2/10/2012
K. 53-2431/3 Amendementen 23/10/2012
K. 53-2431/4 Advies van de Raad van State 6/11/2012
K. 53-2431/5 Amendementen 9/11/2012
K. 53-2431/6 Amendement 13/11/2012
K. 53-2431/7 Verslag namens de commissie 14/11/2012
K. 53-2431/8 Tekst aangenomen door de commissie 14/11/2012
K. 53-2431/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2012
5-1841/1 5-1841/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/11/2012
5-1841/2 5-1841/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2012
5-1841/3 5-1841/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/11/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2431/1
25/10/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 110 Bijlage 08/11/2012, p. 8
6/11/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-2431/4
7/11/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/11/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2431/7
14/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 111, p. 44-51
14/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-34/o11)
Integraal verslag nr. 111, p. 63-64
Doc. K. 53-2431/9
14/11/2012   Aanneming na amendering door commissie
9/10/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/28 5-82/28 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/11/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
7/11/2012   Inschrijving op agenda
7/11/2012   Uitgesteld
13/11/2012   Inschrijving op agenda
13/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
13/11/2012   Inleidende uiteenzetting door Hendrik Bogaert,
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
13/11/2012   Bespreking
13/11/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
19/11/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/11/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1841/1 5-1841/1 (PDF)
19/11/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/11/2012   Inschrijving op agenda
26/11/2012   Algemene bespreking Hand. 5-80 Hand. 5-80 (PDF)
26/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-16/o0) Hand. 5-80 Hand. 5-80 (PDF)
Doc. 5-1841/3 5-1841/3 (PDF)
19/11/2012   Verzending naar commissie
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Bespreking
20/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o1)
20/11/2012   Aanneming zonder amendering
20/11/2012   Vertrouwen rapporteur
26/11/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/11/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/11/2012   Bekrachtiging en afkondiging
30/11/2012   Bekendmaking (76567-76603)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/11/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/11/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/11/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/11/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/11/2012 5 26/11/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/11/2012 20 10/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/11/2012 30/11/2012 , blz 76567-76603

Kruispuntbank van de wetgeving