S. 5-1840 Dossierfiche K. 53-2418

Wetsontwerp houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van Belgiė aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen
Regering E. Di Rupo I  

zelfstandig beroep
pensioenvoorwaarden
vervroegd pensioen
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2418/1 Wetsontwerp 19/9/2012
K. 53-2418/2 Amendementen 17/10/2012
K. 53-2418/3 Verslag namens de commissie 30/10/2012
K. 53-2418/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/10/2012
K. 53-2418/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 8/11/2012
K. 53-2418/6 Aanvullend verslag namens de commissie 9/11/2012
K. 53-2418/7 Tekst aangenomen door de commissie 9/11/2012
K. 53-2418/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2012
5-1840/1 5-1840/1 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 5/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/9/2012   Indiening Doc. K. 53-2418/1
30/10/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2418/3
8/11/2012   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 110, p. 21
9/11/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2418/6
14/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 111, p. 55-60
14/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o36)
Integraal verslag nr. 111, p. 65
Doc. K. 53-2418/8
14/11/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/11/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/12/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1840/1 5-1840/1 (PDF)
5/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
25/2/2013   Bekendmaking (11871-11872)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/11/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/11/2012 15 4/12/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/11/2012 0 4/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2012 25/2/2013 , blz 11871-11872

Kruispuntbank van de wetgeving