S. 5-1838 Dossierfiche K. 53-2576

Wetsontwerp houdende instemming met de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 oktober 2010
Regering E. Di Rupo I  

Zuid-Korea
vrijhandelsovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst
Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1838/1 5-1838/1 (PDF) Wetsontwerp 14/11/2012
5-1838/2 5-1838/2 (PDF) Bijlagen 21/11/2012
5-1838/3 5-1838/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2012
K. 53-2576/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/12/2012
K. 53-2576/2 Verslag namens de commissie 14/1/2013
K. 53-2576/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/1/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2012   Indiening Doc. 5-1838/1 5-1838/1 (PDF)
14/11/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/12/2012   Inschrijving op agenda
13/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o5) Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/11/2012   Verzending naar commissie
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Uitgesteld
4/12/2012   Inschrijving op agenda
4/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts, Sabine Vermeulen
4/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
4/12/2012   Bespreking
4/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/12/2012   Aanneming zonder amendering
4/12/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/12/2012   Overzending Doc. K. 53-2576/1
14/1/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2576/2
24/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 64-67
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o11)
Integraal verslag nr. 126, p. 75-76
Doc. K. 53-2576/3
24/1/2013   Aanneming zonder amendering
24/1/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/2/2013   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/12/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/12/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/1/2013

Kruispuntbank van de wetgeving