S. 5-1833 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Colombia
Olga Zrihen   

motie van het Parlement
politiek geweld
autochtone bevolking
Colombia
rechten van de mens
overgangsjustitie
seksueel geweld
sociale clausule

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1833/1 5-1833/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/11/2012
5-1833/2 5-1833/2 (PDF) Amendementen 2/7/2013
5-1833/3 5-1833/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2013
5-1833/4 5-1833/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/7/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/11/2012   Indiening Doc. 5-1833/1 5-1833/1 (PDF)
26/11/2012   Inoverwegingneming
26/11/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o19) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/11/2012   Verzending naar commissie
4/6/2013   Inschrijving op agenda
4/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
4/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Olga Zrihen
4/6/2013   Bespreking
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Bespreking
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
9/7/2013   Aanneming na amendering
9/7/2013   Vertrouwen rapporteur
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/7/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 4/6/2013, 18/6/2013, 2/7/2013, 9/7/2013

Kruispuntbank van de wetgeving