S. 5-1803 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidsberoepen
Marleen Temmerman    Bert Anciaux   

apotheker
verplegend personeel
beroepsorde
openbaarheid van het bestuur
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
paramedisch beroep
dokter
beroep in de gezondheidszorg
tandarts
vroedvrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1803/1 5-1803/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/10/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2012   Indiening Doc. 5-1803/1 5-1803/1 (PDF)
18/10/2012   Inoverwegingneming
18/10/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/10/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving