S. 5-1802 Dossierfiche K. 53-2549

Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), gedaan te Genève op 26 mei 2000
Regering E. Di Rupo I  

vervoer over binnenwateren
ratificatie van een overeenkomst
vervoer van gevaarlijke stoffen
grensoverschrijdend vervoer
internationaal vervoer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1802/1 5-1802/1 (PDF) Wetsontwerp 10/10/2012
5-1802/2 5-1802/2 (PDF) Bijlagen 10/10/2012
5-1802/3 5-1802/3 (PDF) Bijlagen 10/10/2012
5-1802/4 5-1802/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2012
K. 53-2549/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/12/2012
K. 53-2549/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/1/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/10/2012   Indiening Doc. 5-1802/1 5-1802/1 (PDF)
10/10/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/11/2012   Inschrijving op agenda
6/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/10/2012   Verzending naar commissie
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
27/11/2012   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
27/11/2012   Bespreking
27/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
27/11/2012   Aanneming zonder amendering
27/11/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
6/12/2012   Overzending Doc. K. 53-2549/1
8/1/2013   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 446
24/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 58-59
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o1)
Integraal verslag nr. 126, p. 73
Doc. K. 53-2549/2
24/1/2013   Aanneming zonder amendering
24/1/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2013   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/12/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/11/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/1/2013

Kruispuntbank van de wetgeving