S. 5-1796 Dossierfiche K. 53-2547

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale Akten :
1° het Achtste Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging;
2° het Eerste Protocol ter aanvulling van het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
3° de Wereldpostconventie en het Slotprotocol;
4° de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post,
gedaan te Genève op 12 augustus 2008
Regering E. Di Rupo I  

postdienst
Wereldpostunie
ratificatie van een overeenkomst
financiële dienst van de post
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1796/1 5-1796/1 (PDF) Wetsontwerp 27/9/2012
5-1796/2 5-1796/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2012
K. 53-2547/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/12/2012
K. 53-2547/2 Verslag namens de commissie 17/1/2013
K. 53-2547/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/1/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/9/2012   Indiening Doc. 5-1796/1 5-1796/1 (PDF)
27/9/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/11/2012   Inschrijving op agenda
6/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/9/2012   Verzending naar commissie
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Olga Zrihen
27/11/2012   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
27/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
27/11/2012   Aanneming zonder amendering
27/11/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
6/12/2012   Overzending Doc. K. 53-2547/1
17/1/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2547/2
24/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 56-57
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o1)
Integraal verslag nr. 126, p. 71-72
Doc. K. 53-2547/3
24/1/2013   Aanneming zonder amendering
24/1/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/3/2013   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/12/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/11/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/1/2013

Kruispuntbank van de wetgeving