S. 5-1795 Dossierfiche K. 53-2493

Wetsontwerp houdende instemming met de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek AlbaniŽ, BosniŽ en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek KroatiŽ, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek ServiŽ, RoemeniŽ en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, gedaan te Luxemburg op 9 juni 2006
Regering E. Di Rupo I  

RoemeniŽ
Montenegro
ServiŽ
Noorwegen
luchtvervoer
BosniŽ-Herzegovina
AlbaniŽ
ratificatie van een overeenkomst
Bulgarije
interne markt
luchtruim
Europese Unie
multilaterale overeenkomst
KroatiŽ
Kosovo
IJsland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1795/1 5-1795/1 (PDF) Wetsontwerp 27/9/2012
5-1795/2 5-1795/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/10/2012
K. 53-2493/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/11/2012
K. 53-2493/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/9/2012   Indiening Doc. 5-1795/1 5-1795/1 (PDF)
27/9/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/10/2012   Inschrijving op agenda
8/11/2012   Algemene bespreking Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
8/11/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
8/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/9/2012   Verzending naar commissie
23/10/2012   Inschrijving op agenda
23/10/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena
23/10/2012   Bespreking
23/10/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/10/2012   Aanneming zonder amendering
23/10/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
8/11/2012   Overzending Doc. K. 53-2493/1
4/12/2012   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 419
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 5-6
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 122, p. 7
Doc. K. 53-2493/2
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2013   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2013   Bekendmaking (45840-45879)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/11/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/10/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2013 23/7/2013 , blz 45840-45879

Kruispuntbank van de wetgeving