S. 5-1787 Dossierfiche K. 53-2546

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht, het Uitvoeringsreglement en de Resolutie van de Diplomatieke Conferentie, gedaan te Singapore op 27 maart 2006
Regering E. Di Rupo I  

Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
ratificatie van een overeenkomst
merkenrecht
administratieve formaliteit
merk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1787/1 5-1787/1 (PDF) Wetsontwerp 10/9/2012
5-1787/2 5-1787/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2012
K. 53-2546/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/12/2012
K. 53-2546/2 Verslag namens de commissie 18/1/2013
K. 53-2546/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/1/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/9/2012   Indiening Doc. 5-1787/1 5-1787/1 (PDF)
10/9/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/11/2012   Inschrijving op agenda
6/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-3/o0) Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/9/2012   Verzending naar commissie
23/10/2012   Inschrijving op agenda
23/10/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena
23/10/2012   Bespreking
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Bespreking
27/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
27/11/2012   Aanneming zonder amendering
27/11/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
6/12/2012   Overzending Doc. K. 53-2546/1
18/1/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2546/2
24/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 55-56
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-11/o0)
Integraal verslag nr. 126, p. 71
Doc. K. 53-2546/3
24/1/2013   Aanneming zonder amendering
24/1/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/3/2013   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/12/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/10/2012, 27/11/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/1/2013