S. 5-1784 Dossierfiche K. 53-2399

Verslag van de Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Verslag ten behoeve van het Parlement : 1 januari 2010 - 31 december 2011

Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1784/1 5-1784/1 (PDF) Verslag 27/8/2012
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
27/8/2012   Indiening Doc. 5-1784/1 5-1784/1 (PDF)
27/8/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/8/2012   Verzending naar commissie
27/8/2012   Einde behandeling
4/12/2012   Inschrijving op agenda
4/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Dalila Douifi
4/12/2012   Hoorzitting met de heren Jules Messinne en Herman Nys, voorzitters van de nationale Evaluatiecommissie betreffende de zwangerschapsafbreking
4/12/2012   Gedachtewisseling
27/8/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/12/2012

Kruispuntbank van de wetgeving