S. 5-1779 Dossierfiche K. 53-2495

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Filipijnen inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 23 december 2009
Regering E. Di Rupo I  

gelijke behandeling van man en vrouw
diplomatieke onschendbaarheid
gehuwde persoon
diplomatieke vertegenwoordiging
gezin
ratificatie van een overeenkomst
gendermainstreaming
personeel in diplomatieke dienst
bilaterale overeenkomst
recht op arbeid
Filipijnen
consulaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1779/1 5-1779/1 (PDF) Wetsontwerp 21/8/2012
5-1779/2 5-1779/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/10/2012
K. 53-2495/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/11/2012
K. 53-2495/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/8/2012   Indiening Doc. 5-1779/1 5-1779/1 (PDF)
21/8/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/10/2012   Inschrijving op agenda
8/11/2012   Algemene bespreking Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
8/11/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
8/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/8/2012   Verzending naar commissie
23/10/2012   Inschrijving op agenda
23/10/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs, Sabine Vermeulen
23/10/2012   Bespreking
23/10/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/10/2012   Aanneming zonder amendering
23/10/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
8/11/2012   Overzending Doc. K. 53-2495/1
4/12/2012   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 419
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 7-12
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Integraal verslag nr. 122, p. 8
Doc. K. 53-2495/2
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2014   Bekendmaking (45515-45518)
30/6/2014   Erratum (48501)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/11/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/10/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/2/2014 17/6/2014 , blz 45515-45518
Errata
Op 30/6/2014 , blz 48501

Kruispuntbank van de wetgeving