S. 5-1778 Dossierfiche K. 53-2489

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ArgentiniŽ, gedaan te Buenos Aires op 3 maart 2010
Regering E. Di Rupo I  

invaliditeitsverzekering
sociale zekerheid
ratificatie van een overeenkomst
ArgentiniŽ
bilaterale overeenkomst
administratieve samenwerking
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1778/1 5-1778/1 (PDF) Wetsontwerp 21/8/2012
5-1778/2 5-1778/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/10/2012
K. 53-2489/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/11/2012
K. 53-2489/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/8/2012   Indiening Doc. 5-1778/1 5-1778/1 (PDF)
21/8/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/10/2012   Inschrijving op agenda
8/11/2012   Algemene bespreking Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
8/11/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
8/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/8/2012   Verzending naar commissie
23/10/2012   Inschrijving op agenda
23/10/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
23/10/2012   Bespreking
23/10/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/10/2012   Aanneming zonder amendering
23/10/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
8/11/2012   Overzending Doc. K. 53-2489/1
4/12/2012   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 419
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 3-4
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 122, p. 5
Doc. K. 53-2489/2
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2015   Bekendmaking (76822-76831)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/11/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/10/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/1/2014 22/12/2015 , blz 76822-76831

Kruispuntbank van de wetgeving