S. 5-1776 Dossierfiche                  

Activiteitenverslag 2011 Comité I
Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)  

vertrouwelijkheid
computercriminaliteit
gerechtelijk onderzoek
terrorisme
spionage
gerechtelijk vooronderzoek
computerpiraterij
extremisme
geheime dienst
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
staatsveiligheid
radicalisering
audit
telefoon- en briefgeheim
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1776/1 5-1776/1 (PDF) Verslag 28/11/2012
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
4/7/2012   Indiening
4/7/2012   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
4/7/2012   Verzending naar commissie
4/7/2012   Inschrijving op agenda
4/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes, Koenraad Degroote
28/11/2012   Einde behandeling
28/11/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 4/7/2012

Kruispuntbank van de wetgeving