S. 5-1761 Dossierfiche K. 53-2321

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (II)
Regering E. Di Rupo I  

elektrische energie
bescherming van de consument
aardgas
facturering
gasdistributie
energiebeleid
elektriciteitsvoorziening
rechtsingang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2321/1 Wetsontwerp 2/7/2012
K. 53-2321/2 Verslag namens de commissie 12/7/2012
K. 53-2321/3 Tekst verbeterd door de commissie 12/7/2012
5-1761/1 5-1761/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/7/2012
5-1761/2 5-1761/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2012
K. 53-2321/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/7/2012
5-1761/3 5-1761/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
2/7/2012   Indiening Doc. K. 53-2321/1
12/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2320/3
13/7/2012   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 100, p. 46
17/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 102, p. 1-9
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 102, p. 33-34
Doc. K. 53-2321/4
18/7/2012   Aanneming zonder amendering
13/7/2012   Inschrijving op agenda
18/7/2012   Overzending Doc. 5-1761/1 5-1761/1 (PDF)
18/7/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
Doc. 5-1761/3 5-1761/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy
17/7/2012   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
17/7/2012   Bespreking
17/7/2012   Einde behandeling
18/7/2012   Verzending naar commissie
18/7/2012   Inschrijving op agenda
18/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy
18/7/2012   Bespreking
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
18/7/2012   Aanneming zonder amendering
18/7/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1761/2 5-1761/2 (PDF)
19/7/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
25/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
3/9/2012   Bekendmaking (53796)
6/9/2012   Erratum (55935)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/7/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/8/2012 3/9/2012 , blz 53796
Errata
Op 6/9/2012 , blz 55935

Kruispuntbank van de wetgeving