S. 5-176 Dossierfiche K. 53-821

Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) - Verslag ten behoeve van het Parlement : 1 januari 2008 - 31 december 2009

Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-176/1 5-176/1 (PDF) Verslag namens de commissie 9/9/2010
5-176/2 5-176/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2011
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/9/2010   Indiening Doc. 5-176/1 5-176/1 (PDF)
9/9/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
9/9/2010   Indiening Doc. 5-176/1 5-176/1 (PDF)
9/9/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/9/2010   Verzending naar commissie
18/1/2011   Inschrijving op agenda
18/1/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman, Andrť du Bus de Warnaffe
18/1/2011   Hoorzitting met de heren Jules Messinne en Herman Nys, voorzitters van de Nationale Evaluatiecommissie
18/1/2011   Gedachtewisseling
22/3/2011   Inschrijving op agenda
22/3/2011   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
31/5/2011   Inschrijving op agenda
31/5/2011   Uitgesteld
22/11/2011   Inschrijving op agenda
22/11/2011   Uitgesteld
13/12/2011   Inschrijving op agenda
13/12/2011   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
20/12/2011   Inschrijving op agenda
20/12/2011   Uitgesteld
23/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 5-176/2 5-176/2 (PDF)
9/9/2010   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/1/2011, 22/3/2011, 13/12/2011, 23/12/2011

Kruispuntbank van de wetgeving