S. 5-1715 Dossierfiche K. 53-2322

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
Regering E. Di Rupo I  

geneesmiddel
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
verkoopvergunning
preventie van milieurisico's
inspectie van geneesmiddelen
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2322/1 Wetsontwerp 2/7/2012
K. 53-2322/2 Amendementen 4/7/2012
K. 53-2322/3 Verslag namens de commissie 11/7/2012
K. 53-2322/4 Tekst aangenomen door de commissie 11/7/2012
K. 53-2322/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2012
5-1715/1 5-1715/1 (PDF) Ontwerp geŰvoceerd door de Senaat 16/7/2012
5-1715/2 5-1715/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2012
5-1715/3 5-1715/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/7/2012   Indiening Doc. K. 53-2322/1
11/7/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2322/3
13/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 99, p. 31-36
13/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 100, p. 50
Doc. K. 53-2322/5
13/7/2012   Aanneming na amendering door commissie
12/7/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/27 5-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/7/2012   Inschrijving op agenda
16/7/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/7/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1715/1 5-1715/1 (PDF)
16/7/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
Doc. 5-1715/3 5-1715/3 (PDF)
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/7/2012   Verzending naar commissie
18/7/2012   Inschrijving op agenda
18/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha Sa´di
18/7/2012   Bespreking
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/7/2012   Aanneming zonder amendering
18/7/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1715/2 5-1715/2 (PDF)
19/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
11/9/2012   Bekendmaking (56963-56974)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/7/2012 5 9/10/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/7/2012 20 24/10/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/8/2012 11/9/2012 , blz 56963-56974

Kruispuntbank van de wetgeving