S. 5-1708 Dossierfiche K. 53-2492

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 24 juni 2010, tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, ondertekend op 25 en 30 april 2007
Regering E. Di Rupo I  

luchtvaarttarief
veiligheid van het luchtverkeer
Verenigde Staten
overeenkomst (EU)
luchtvervoer
marktliberalisatie
ratificatie van een overeenkomst
reizigersvervoer
toegang tot de markt
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1708/1 5-1708/1 (PDF) Wetsontwerp 11/7/2012
5-1708/2 5-1708/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/10/2012
K. 53-2492/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/11/2012
K. 53-2492/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2012
K. 53-2492/3 Verslag namens de commissie 20/12/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/7/2012   Indiening Doc. 5-1708/1 5-1708/1 (PDF)
11/7/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/10/2012   Inschrijving op agenda
8/11/2012   Algemene bespreking Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
8/11/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
8/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o3) Hand. 5-78 Hand. 5-78 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2012   Verzending naar commissie
23/10/2012   Inschrijving op agenda
23/10/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Rik Torfs
23/10/2012   Bespreking
23/10/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/10/2012   Aanneming zonder amendering
23/10/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
8/11/2012   Overzending Doc. K. 53-2492/1
10/12/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2491/2
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 4-5
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o11)
Integraal verslag nr. 122, p. 6-7
Doc. K. 53-2492/2
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2013   Bekrachtiging en afkondiging
11/9/2013   Bekendmaking (64156-64165)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/11/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/10/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2013 11/9/2013, blz 64156-64165