S. 5-1697 Dossierfiche K. 53-2366

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs
Fatma Pehlivan    Jan Durnez    Caroline Désir    Liesbeth Homans    Gérard Deprez    Bart Tommelein    Francis Delpérée    Mieke Vogels    Ludo Sannen   

onderwijshervorming
studieduur
gelijkwaardigheid van diploma's
erkenning van de opleiding
niveau van het onderwijs
organisatie van het onderwijs
erkenning van diploma's

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1697/1 5-1697/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/7/2012
5-1697/2 5-1697/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2012
5-1697/3 5-1697/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 12/7/2012
K. 53-2366/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2012
K. 53-2366/2 Tekst verbeterd door de commissie 19/7/2012
K. 53-2366/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/7/2012   Indiening Doc. 5-1697/1 5-1697/1 (PDF)
10/7/2012   Inoverwegingneming
10/7/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/7/2012   Inschrijving op agenda
12/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o5) Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
Doc. 5-1697/3 5-1697/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/7/2012   Verzending naar commissie
12/7/2012   Inschrijving op agenda
12/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
12/7/2012   Bespreking
12/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
12/7/2012   Aanneming zonder amendering
12/7/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1697/2 5-1697/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/7/2012   Overzending Doc. K. 53-2366/1
17/7/2012   Aanneming in commissie (zonder verslag)
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 85-86
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o11)
Integraal verslag nr. 103, p. 99-100
Doc. K. 53-2366/3
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
30/10/2012   Bekendmaking (66051-66052)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/7/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/7/2012 60 10/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/8/2012 30/10/2012, blz 66051-66052