S. 5-1696 Dossierfiche K. 53-2424

Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 28 en vrijdag 29 juni 2012 te Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

uitbreiding van de Europese Unie
speculatiekapitaal
loonindexering
bezuinigingsbeleid
Europees Semester
EU-bankenunie
monetaire crisis
bankcontrole
bank
economische groei
belastingharmonisatie
rijksbegroting
jeugdwerkloosheid
topconferentie
belastingfraude
kapitaalbeweging
structureel fonds
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
eurozone
rechten van de mens
kleine en middelgrote onderneming
interne markt
economisch beleid
Europees octrooi
Europese Raad
begrotingstekort
Griekenland
Europese Investeringsbank
grenscontrole
begrotingsbeleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
economische en sociale samenhang
meerjarig financieel kader
begrotingscontrole
EU-begroting
werkgelegenheidsbevordering
EU-controle
Europees stabiliteitsmechanisme
Turkije
Economische en Monetaire Unie
Europese Centrale Bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1696/1 5-1696/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 7/7/2012
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
27/6/2012   Indiening in Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
27/6/2012   Indiening
5/7/2012   Einde behandeling
27/6/2012   Indiening
27/6/2012   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
27/6/2012   Verzending naar commissie
27/6/2012   Inschrijving op agenda
27/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
27/6/2012   Gedachtewisseling
met de h. Elio di Rupo, eerste minister over de agenda van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2012
5/7/2012   Inschrijving op agenda
5/7/2012   Gedachtewisseling
met de h. Elio di Rupo, Eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2012
Doc. 5-1696/1 5-1696/1 (PDF)
5/7/2012   Einde behandeling
5/7/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 27/6/2012, 5/7/2012

Kruispuntbank van de wetgeving