S. 5-1692 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, met het oog op de opheffing van de verjaringstermijn van zes maanden voor de terugvordering van prestaties die ten onrechte werden toegekend als gevolg van een vergissing van het Fonds voor de Beroepsziekten
Louis Ide    Helga Stevens    Elke Sleurs   

Fonds voor de Beroepsziekten
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
verjaring van de vordering
ziekteverzekering
beroepsziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1692/1 5-1692/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/7/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/7/2012   Indiening Doc. 5-1692/1 5-1692/1 (PDF)
5/7/2012   Inoverwegingneming
5/7/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/7/2012   Verzending naar commissie
26/2/2013   Inschrijving op agenda
26/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Leona Detiège
26/2/2013   Bespreking
in het kader van de brief van de voorzitster van het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Hoorzitting met de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's
23/4/2013   Hoorzitting met de heer François Perl en mevrouw Béatrice Thimmesch, Dienst Uitkeringen, RIZIV
23/4/2013   Hoorzitting met de heer Guy Lombaerts, Directoraat Administratieve en juridische Zaken, en Geschillen, RIZIV
23/4/2013   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Pinet, Dienst Administratieve Controle, RIZIV
23/4/2013   Hoorzitting met mevrouw Renée Van der Veken en de heer Eric Houtevels, Nationaal Intermutualistisch College (NIC)
23/4/2013   Hoorzitting met de heer Paul Palsterman, Studiedienst Algemeen Christelijk Vakverbond
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Gedachtewisseling
met de heer Guy Lombaerts, adviseur, RIZIV.
9/7/2013   Gedachtewisseling
met de heer Johan Vandenbussche, adjunct-kabinetsdirecteur van de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's.
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Gedachtewisseling
met de heer Jo De Cock, administrateur-generaal, RIZIV
5/11/2013   Gedachtewisseling
met de heer François Perl, directeur-generaal, RIZIV
5/11/2013   Gedachtewisseling
met de heer Guy Lombaerts, adviseur-generaal, RIZIV
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 26/2/2013, 23/4/2013, 9/7/2013, 5/11/2013

Kruispuntbank van de wetgeving