S. 5-1687 Dossierfiche K. 53-2223

Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator
Regering E. Di Rupo I  

informatiebeveiliging
ministerie
gegevensbescherming
uitwisseling van informatie
interconnectie van systemen
gegevensverwerking
gegevensbank
elektronische overheid
computernetwerk
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2223/1 Wetsontwerp 31/5/2012
K. 53-2223/2 Verslag namens de commissie 20/6/2012
K. 53-2223/3 Tekst verbeterd door de commissie 25/6/2012
K. 53-2223/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/6/2012
5-1687/1 5-1687/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
31/5/2012   Indiening Doc. K. 53-2223/1
20/6/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2223/2
28/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 95, p. 38-42
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 95, p. 88
Doc. K. 53-2223/4
28/6/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/7/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1687/1 5-1687/1 (PDF)
17/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
29/8/2012   Bekendmaking (53170-53176)
19/3/2013   Erratum (16379)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/6/2012 15 16/7/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/6/2012 0 16/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/8/2012 29/8/2012 , blz 53170-53176
Errata
Op 19/3/2013 , blz 16379

Kruispuntbank van de wetgeving