S. 5-1686 Dossierfiche K. 53-2216

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
Regering E. Di Rupo I  

burgerbescherming
brandbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2216/1 Wetsontwerp 25/5/2012
K. 53-2216/2 Amendementen 13/6/2012
K. 53-2216/3 Verslag namens de commissie 18/6/2012
K. 53-2216/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/6/2012
K. 53-2216/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 28/6/2012
K. 53-2216/6 Aanvullend verslag namens de commissie 28/6/2012
K. 53-2216/7 Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2012
K. 53-2216/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/6/2012
5-1686/1 5-1686/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/5/2012   Indiening Doc. K. 53-2216/1
18/6/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 53-2216/3
28/6/2012   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 95, p. 2
28/6/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2216/6
28/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 95, p. 51-61 + p. 88
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 95, p. 88-89
Doc. K. 53-2216/8
28/6/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/7/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1686/1 5-1686/1 (PDF)
17/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
13/9/2012   Bekendmaking (57305-57308)
19/4/2013   Erratum (24128)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/6/2012 15 16/7/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/6/2012 0 16/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/8/2012 13/9/2012 , blz 57305-57308
Errata
Op 19/4/2013 , blz 24128

Kruispuntbank van de wetgeving