S. 5-1684 Dossierfiche K. 53-2063

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers
Anthony Dufrane   Valérie De Bue   Karin Temmerman   Sabien Lahaye - Battheu  

tweewielig voertuig
verkeersvoorschriften
bebakening
verkeersregels

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2063/1 Wetsvoorstel 14/2/2012
K. 53-2063/2 Addendum 20/2/2012
K. 53-2063/3 Verslag namens de commissie 16/6/2012
K. 53-2063/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/6/2012
5-1684/1 5-1684/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 17/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/2/2012   Indiening Doc. K. 53-2063/1
16/2/2012   Inoverwegingneming
16/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2063/3
28/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 95, p. 61-66
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-13/o0)
Integraal verslag nr. 95, p. 89-90
Doc. K. 53-2063/4
28/6/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/7/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1684/1 5-1684/1 (PDF)
17/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
25/9/2012   Bekendmaking (58888)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/6/2012 15 16/7/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/6/2012 0 16/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/8/2012 25/9/2012 , blz 58888

Kruispuntbank van de wetgeving