S. 5-1680 Dossierfiche K. 53-1778

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft het rijden spijts het verval van het recht tot sturen
Jef Van den Bergh   Nathalie Muylle   Leen Dierick   Nahima Lanjri  

wegverkeer
rijbewijs
strafsanctie
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1778/1 Wetsvoorstel 5/10/2011
K. 53-1778/2 Verslag namens de commissie 18/6/2012
K. 53-1778/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2012
5-1680/1 5-1680/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1778/1
13/10/2011   Inoverwegingneming
18/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1778/2
21/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 94, p. 79-82
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 94, p. 118
Doc. K. 53-1778/3
21/6/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/7/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1680/1 5-1680/1 (PDF)
10/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
12/2/2013   Bekendmaking (7339)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/6/2012 15 9/7/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/6/2012 0 9/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2012 12/2/2013 , blz 7339

Kruispuntbank van de wetgeving