S. 5-1679 Dossierfiche K. 53-439

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer betreffende de inlevering van het rijbewijs bij het verval van het recht op sturen
Jef Van den Bergh   Liesbeth Van der Auwera   Nahima Lanjri   Raf Terwingen   Servais Verherstraeten   Stefaan Vercamer   Nathalie Muylle   Leen Dierick  

rijbewijs
verkeersveiligheid
strafsanctie
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-439/1 Wetsvoorstel 21/10/2010
K. 53-439/2 Amendementen 7/5/2012
K. 53-439/3 Amendementen 7/6/2012
K. 53-439/4 Verslag namens de commissie 18/6/2012
K. 53-439/5 Tekst aangenomen door de commissie 18/6/2012
K. 53-439/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2012
5-1679/1 5-1679/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/10/2010   Indiening Doc. K. 53-439/1
28/10/2010   Inoverwegingneming
18/6/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-439/4
21/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 94, p. 79-82
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 94, p. 117-118
Doc. K. 53-439/6
21/6/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/7/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1679/1 5-1679/1 (PDF)
10/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
12/2/2013   Bekendmaking (7338-7339)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/6/2012 15 9/7/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/6/2012 0 9/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2012 12/2/2013 , blz 7338-7339

Kruispuntbank van de wetgeving