S. 5-1678 Dossierfiche K. 53-2144

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector
Regering E. Di Rupo I  

telecommunicatieregelgeving
concurrentierecht
telecommunicatie
telefoon
bescherming van de consument
elektronische post
interconnectie van systemen
Raad voor de Mededinging
internet
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2144/1 Wetsontwerp 5/4/2012
K. 53-2144/2 Verslag namens de commissie 15/6/2012
K. 53-2144/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2012
5-1678/1 5-1678/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/6/2012
5-1678/2 5-1678/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2012
5-1678/3 5-1678/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/6/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/4/2012   Indiening Doc. K. 53-2144/1
15/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2143/6
20/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 94, p. 36-79
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 94, p. 117
Doc. K. 53-2144/3
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/6/2012   Inschrijving op agenda
20/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
20/6/2012   Inleidende uiteenzetting door Johan Vande Lanotte,
vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
20/6/2012   Bespreking
20/6/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
21/6/2012   Overzending Doc. 5-1678/1 5-1678/1 (PDF)
21/6/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/6/2012   Inschrijving op agenda
28/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
Doc. 5-1678/3 5-1678/3 (PDF)
21/6/2012   Verzending naar commissie
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
26/6/2012   Bespreking
26/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
26/6/2012   Aanneming zonder amendering
26/6/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
28/6/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
25/7/2012   Bekendmaking (41015-41017)
7/8/2012   Erratum (46207)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/6/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/6/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/2012 25/7/2012 , blz 41015-41017
Errata
Op 7/8/2012 , blz 46207

Kruispuntbank van de wetgeving