S. 5-1676 Dossierfiche K. 53-75

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging
Christian Brotcorne  

burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
verjaring van de vordering
gerechtelijke achterstand
gerechtskosten
getuigenverklaring
bewijs
burgerlijk wetboek
faillissement
beslag op bezittingen
veiling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-75/1 Wetsvoorstel 9/8/2010
K. 53-75/2 Amendementen 30/5/2012
K. 53-75/3 Verslag namens de commissie 14/6/2012
K. 53-75/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/6/2012
K. 53-75/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2012
5-1676/1 5-1676/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/8/2010   Indiening Doc. K. 53-75/1
14/10/2010   Inoverwegingneming
14/6/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-75/3
21/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 94, p. 34-36
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-0/o36)
Integraal verslag nr. 94, p. 111-112
Doc. K. 53-75/5
21/6/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/7/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1676/1 5-1676/1 (PDF)
10/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
3/8/2012   Bekendmaking (45960-45961)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/6/2012 15 9/7/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/6/2012 0 9/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/2012 3/8/2012 , blz 45960-45961

Kruispuntbank van de wetgeving