S. 5-1675 Dossierfiche K. 53-2280

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel
Daniel Bacquelaine   Patrick Dewael   Muriel Gerkens   Thierry Giet   Karin Temmerman   Raf Terwingen   Stefaan Van Hecke  

provincie Vlaams-Brabant
politie
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gemeentepolitie
judiciŽle hervorming
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2280/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2012
5-1675/1 5-1675/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/6/2012
5-1675/2 5-1675/2 (PDF) Amendementen 3/7/2012
5-1675/3 5-1675/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2012
5-1675/4 5-1675/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/6/2012   Splitsing Doc. K. 53-2140/5
20/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 93, p. 1-117
21/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 94, p. 90-91
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-40/o0)
Integraal verslag nr. 94, p. 91
Doc. K. 53-2280/1
21/6/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/6/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1675/1 5-1675/1 (PDF)
22/6/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/7/2012   Inschrijving op agenda
10/7/2012   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
12/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-18/o1) Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
Doc. 5-1675/4 5-1675/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/6/2012   Verzending naar commissie
25/6/2012   Inschrijving op agenda
25/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Muriel Targnion, Bert Anciaux
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Bespreking
27/6/2012   Inschrijving op agenda
27/6/2012   Bespreking
29/6/2012   Inschrijving op agenda
29/6/2012   Bespreking
3/7/2012   Inschrijving op agenda
3/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-5/o0)
3/7/2012   Aanneming zonder amendering
9/7/2012   Inschrijving op agenda
9/7/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 13 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-1675/3 5-1675/3 (PDF)
12/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2012   Bekendmaking (49292-49293)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/6/2012, 21/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/6/2012, 26/6/2012, 27/6/2012, 29/6/2012, 3/7/2012, 9/7/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/6/2012 15 9/7/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/6/2012 60 19/11/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2012 22/8/2012 , blz 49292-49293

Kruispuntbank van de wetgeving