S. 5-1674 Dossierfiche K. 53-2140

Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel
Daniel Bacquelaine   Patrick Dewael   Muriel Gerkens   Thierry Giet   BenoÓt Lutgen   Karin Temmerman   Raf Terwingen   Stefaan Van Hecke  

magistraat
provincie Vlaams-Brabant
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
rechtsstelsel
jurisdictiebevoegdheid
territoriale bevoegdheid
tweetaligheid
taalgebruik
openbaar ministerie
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
judiciŽle hervorming
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2140/1 Wetsvoorstel 4/4/2012
K. 53-2140/2 Advies van de Raad van State 16/5/2012
K. 53-2140/3 Amendementen 5/6/2012
K. 53-2140/4 Amendementen 11/6/2012
K. 53-2140/5 Verslag namens de commissie 18/6/2012
K. 53-2140/6 Tekst aangenomen door de commissie 18/6/2012
K. 53-2140/7 Tekst aangenomen door de commissie 18/6/2012
K. 53-2140/8 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 20/6/2012
K. 53-2140/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2012
5-1674/1 5-1674/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/6/2012
5-1674/2 5-1674/2 (PDF) Amendementen 3/7/2012
5-1674/3 5-1674/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2012
5-1674/4 5-1674/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2012
5-1674/5 5-1674/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/7/2012
5-1674/6 5-1674/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/7/2012
                                      
Chronologie
  [K1] Behandeling door Kamer
2/4/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 82 Bijlage 19/04/2012, p. 12
4/4/2012   Indiening Doc. K. 53-2140/1
26/4/2012   Inoverwegingneming
26/4/2012   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 83, p. 64
3/5/2012   Ordemotie
Integraal verslag nr. 84, p. 1-7 + p. 63
21/5/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-2140/2
18/6/2012   Aanneming in commissie (gesplitst en geamendeerd) Doc. K. 53-2140/5
20/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 93, p. 1-117
21/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 94, p. 91-110
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-40/o0)
Integraal verslag nr. 94, p. 110-111
Doc. K. 53-2140/9
21/6/2012   Aanneming na amendering door commissie
  Bicameraal, initiatief Kamer
4/4/2012   Indiening in Kamer
  [S2] Behandeling door Senaat
21/6/2012   Overzending Doc. 5-1674/1 5-1674/1 (PDF)
21/6/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/7/2012   Inschrijving op agenda
10/7/2012   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag
12/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-18/o1) Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
Doc. 5-1674/6 5-1674/6 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/6/2012   Verzending naar commissie
25/6/2012   Inschrijving op agenda
25/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Muriel Targnion, Bert Anciaux
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Bespreking
27/6/2012   Inschrijving op agenda
27/6/2012   Bespreking
29/6/2012   Inschrijving op agenda
29/6/2012   Bespreking
3/7/2012   Inschrijving op agenda
3/7/2012   Bespreking
3/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-5/o0)
3/7/2012   Aanneming zonder amendering
9/7/2012   Inschrijving op agenda
9/7/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 13 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-1674/3 5-1674/3 (PDF)
9/7/2012   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 5-1674/4 5-1674/4 (PDF)
12/7/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2012   Bekendmaking (49293-49314)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/6/2012, 21/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/6/2012, 26/6/2012, 27/6/2012, 29/6/2012, 3/7/2012, 9/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2012 22/8/2012 , blz 49293-49314

Kruispuntbank van de wetgeving