S. 5-1673 Dossierfiche K. 53-2141

Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet
Raf Terwingen   Daniel Bacquelaine   Patrick Dewael   Muriel Gerkens   Thierry Giet   BenoÓt Lutgen   Karin Temmerman   Stefaan Van Hecke  

herziening van de grondwet
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
rechtsstelsel
jurisdictiebevoegdheid
territoriale bevoegdheid
taalgebruik
judiciŽle hervorming
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2141/1 Herziening van de grondwet 4/4/2012
K. 53-2141/2 Amendement 4/6/2012
K. 53-2141/3 Verslag namens de commissie 18/6/2012
K. 53-2141/4 Tekst verbeterd door de commissie 18/6/2012
K. 53-2141/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 20/6/2012
K. 53-2141/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2012
5-1673/1 5-1673/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/6/2012
5-1673/2 5-1673/2 (PDF) Amendementen 3/7/2012
5-1673/3 5-1673/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2012
5-1673/4 5-1673/4 (PDF) Tekst verbeterd in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
6/4/2012   Indiening Doc. K. 53-2141/1
3/5/2012   Ordemotie
Integraal verslag nr. 84, p. 1-7 + p. 63
18/6/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2141/3
20/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 93, p. 1-117
21/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 94, p. 89-90
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-40/o0)
Integraal verslag nr. 94, p. 90
Doc. K. 53-2141/6
21/6/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/6/2012   Overzending Doc. 5-1673/1 5-1673/1 (PDF)
21/6/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/7/2012   Inschrijving op agenda
10/7/2012   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
12/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-18/o1) Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
Doc. 5-1673/4 5-1673/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/6/2012   Verzending naar commissie
25/6/2012   Inschrijving op agenda
25/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Muriel Targnion, Bert Anciaux
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Bespreking
27/6/2012   Inschrijving op agenda
27/6/2012   Bespreking
29/6/2012   Inschrijving op agenda
29/6/2012   Bespreking
3/7/2012   Inschrijving op agenda
3/7/2012   Bespreking
3/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-4/o0)
3/7/2012   Aanneming zonder amendering
9/7/2012   Inschrijving op agenda
9/7/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 13 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-1673/3 5-1673/3 (PDF)
12/7/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2012   Bekendmaking (49248-49249)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/6/2012, 21/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/6/2012, 26/6/2012, 27/6/2012, 29/6/2012, 3/7/2012, 9/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2012 22/8/2012, blz 49248-49249