S. 5-1671 Dossierfiche K. 53-2365

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002
Regering E. Di Rupo I  

internationaal privaatrecht
vergoeding
rechten van passagiers
vervoer over zee
beginsel van wederzijdse erkenning
ongeval bij het vervoer
ratificatie van een overeenkomst
reizigersvervoer
civiele aansprakelijkheid
privé-bezit
maritiem recht
zeeverzekering
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1671/1 5-1671/1 (PDF) Wetsontwerp 15/6/2012
5-1671/2 5-1671/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2012
K. 53-2365/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2012
K. 53-2365/2 Verslag namens de commissie 19/7/2012
K. 53-2365/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/6/2012   Indiening Doc. 5-1671/1 5-1671/1 (PDF)
15/6/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/7/2012   Inschrijving op agenda
12/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+70/-0/o0) Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/6/2012   Verzending naar commissie
3/7/2012   Inschrijving op agenda
3/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman
3/7/2012   Bespreking
3/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
3/7/2012   Aanneming zonder amendering
3/7/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1671/2 5-1671/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/7/2012   Overzending Doc. K. 53-2365/1
19/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2365/2
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 53-54
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 103, p. 104-105
Doc. K. 53-2365/3
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/11/2012   Bekrachtiging en afkondiging
11/4/2014   Bekendmaking (31792-31824)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/7/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/11/2012 11/4/2014 , blz 31792-31824

Kruispuntbank van de wetgeving