S. 5-1669 Dossierfiche K. 53-2195

Wetsontwerp tot uitlegging van artikel 108, § 2, tweede lid, eerste en tweede zinsnede van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
Regering E. Di Rupo I  

energiedistributie
elektrische energie
interpretatie van het recht
energieprijs
vaststelling van de prijzen
aardgas
prijsindexering
prijsstop
gasdistributie
elektriciteitsvoorziening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2195/1 Wetsontwerp 15/5/2012
K. 53-2195/2 Verslag namens de commissie 4/6/2012
K. 53-2195/3 Tekst verbeterd door de commissie 4/6/2012
K. 53-2195/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/6/2012
5-1669/1 5-1669/1 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 21/6/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
15/5/2012   Indiening Doc. K. 53-2195/1
4/6/2012   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2195/2
14/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 91, p. 50-52
14/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 91, p. 131
Doc. K. 53-2195/4
14/6/2012   Aanneming zonder amendering
24/5/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/25 5-82/25 (PDF)
24/5/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/25 5-82/25 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
15/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/6/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1669/1 5-1669/1 (PDF)
21/6/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
6/8/2012   Bekendmaking (46122)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/6/2012 5 20/6/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/6/2012 0 20/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/7/2012 6/8/2012 , blz 46122

Kruispuntbank van de wetgeving