S. 5-1665 Dossierfiche K. 53-3528

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft
Fatiha SaÔdi    Marie Arena    Willy Demeyer    Christie Morreale    Fabienne Winckel   

consumptiegoederen
gebrekkig product
bescherming van de consument
burgerlijk recht
aansprakelijkheid van de producent
verkoop

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1665/1 5-1665/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/6/2012
5-1665/2 5-1665/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
K. 53-3528/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-1665/3 5-1665/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/6/2012   Indiening Doc. 5-1665/1 5-1665/1 (PDF)
14/6/2012   Inoverwegingneming
14/6/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+31/-18/o1) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-1665/3 5-1665/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/6/2012   Verzending naar commissie
26/2/2014   Inschrijving op agenda
26/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
26/2/2014   Bespreking
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Niet behandeld
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Niet behandeld
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-4/o0)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3528/1
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/2/2014, 25/3/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/4/2014 60 2/6/2014

Kruispuntbank van de wetgeving