S. 5-1663 Dossierfiche K. 53-2296

EU - Meerjarig Financieel Kader 2014 - 2020
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

financiering van de EU-begroting
eigen middelen
douanerechten
natuurlijke reserves
duurzame ontwikkeling
EU-uitgaven
kapitaalbeweging
structureel fonds
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
begrotingsdiscipline (EU)
BTW
economische en sociale samenhang
Cohesiefonds
meerjarig financieel kader
EU-begroting
concurrentiebeleid
opstelling van de EU-begroting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1663/1 5-1663/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 14/6/2012
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/6/2012   Indiening Doc. 5-1663/1 5-1663/1 (PDF)
12/6/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
12/6/2012   Indiening
12/6/2012   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
12/6/2012   Verzending naar commissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Andrť Flahaut
12/6/2012   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Doc. 5-1663/1 5-1663/1 (PDF)
12/6/2012   Einde behandeling
12/6/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/6/2012

Kruispuntbank van de wetgeving