S. 5-1662 Dossierfiche K. 53-2190

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen
Regering E. Di Rupo I  

vaderschapsverlof
militair personeel
interne overplaatsing
mobiliteit van arbeidskrachten
gedetacheerd werknemer
strijdkrachten in het buitenland
arbeidsongeval
arbeidsongeschiktheid
levensverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2190/1 Wetsontwerp 11/5/2012
K. 53-2190/2 Verslag namens de commissie 25/5/2012
K. 53-2190/3 Tekst verbeterd door de commissie 25/5/2012
K. 53-2190/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/6/2012
5-1662/1 5-1662/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/6/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/5/2012   Indiening Doc. K. 53-2190/1
25/5/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2190/2
7/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 40-41
7/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 90, p. 61
Doc. K. 53-2190/4
7/6/2012   Aanneming zonder amendering
24/5/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/25 5-82/25 (PDF)
24/5/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/25 5-82/25 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/6/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1662/1 5-1662/1 (PDF)
14/6/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/6/2012   Bekrachtiging en afkondiging
29/6/2012   Bekendmaking (35940-35945)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/6/2012 5 13/6/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/6/2012 0 13/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/6/2012 29/6/2012 , blz 35940-35945

Kruispuntbank van de wetgeving