S. 5-1661 Dossierfiche K. 53-2037

Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de invoering van een verzwarende omstandigheid voor strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden
Laurent Devin   Anthony Dufrane   André Frédéric   Eric Thiébaut   Rachid Madrane   Jef Van den Bergh   Peter Vanvelthoven  

geweld
sportmanifestatie
sportorganisatie
lichamelijk geweld
voetbalvandalisme
strafsanctie
sport
verzwarende omstandigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2037/1 Wetsvoorstel 6/2/2012
K. 53-2037/2 Addendum 12/3/2012
K. 53-2037/3 Addendum 23/4/2012
K. 53-2037/4 Amendement 14/5/2012
K. 53-2037/5 Amendement 15/5/2012
K. 53-2037/6 Verslag namens de commissie 25/5/2012
K. 53-2037/7 Tekst aangenomen door de commissie 25/5/2012
K. 53-2037/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/6/2012
5-1661/1 5-1661/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 26/6/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/2/2012   Indiening Doc. K. 53-2037/1
8/3/2012   Inoverwegingneming
25/5/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2037/6
7/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 41-46
7/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 90, p. 61-62
Doc. K. 53-2037/8
7/6/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/6/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1661/1 5-1661/1 (PDF)
26/6/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
19/7/2012   Bekendmaking (39364)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/6/2012 15 25/6/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/6/2012 0 25/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/7/2012 19/7/2012 , blz 39364

Kruispuntbank van de wetgeving