S. 5-1660 Dossierfiche K. 53-1894

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud
Regering Y. Leterme II  

invoervergunning
uitvoerbeperking
fauna
bescherming van de flora
invoerbeperking
bescherming van de fauna
milieubescherming
sectoriŽle overeenkomst
beschermde soort
flora
administratieve sanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1894/1 Wetsontwerp 23/11/2011
K. 53-1894/2 Amendement 23/5/2012
K. 53-1894/3 Verslag namens de commissie 30/5/2012
K. 53-1894/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/5/2012
K. 53-1894/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/6/2012
5-1660/1 5-1660/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/6/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/11/2011   Indiening Doc. K. 53-1894/1
30/5/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1894/3
7/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 46-48
7/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 90, p. 62
Doc. K. 53-1894/5
7/6/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/6/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1660/1 5-1660/1 (PDF)
26/6/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
12/9/2012   Bekendmaking (57123-57125)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/6/2012 15 25/6/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/6/2012 0 25/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/7/2012 12/9/2012 , blz 57123-57125

Kruispuntbank van de wetgeving