S. 5-1644 Dossierfiche K. 53-2425

Gedachtewisseling en Hoorzitting over het Infrastructuurplan Horizon 2015 - FOD FinanciŽn, de actuele toestand bij de FOD FinanciŽn en de uitvoering van het project Coperfin
Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden  

betrekking tussen overheid en burger
hoorzitting
ministerie
administratieve organisatie
belastingplichtige
overheidsadministratie
belastingadministratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1644/1 5-1644/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 1/10/2012
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
21/5/2012   Indiening
21/5/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/5/2012   Verzending naar commissie
21/5/2012   Inschrijving op agenda
21/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej, David Clarinval
21/5/2012   Gedachtewisseling
met de heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
21/5/2012   Gedachtewisseling
met de heer Hans d'Hondt, voorzitter van het directiecomitť van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
23/5/2012   Inschrijving op agenda
23/5/2012   Hoorzitting met de heren Alphonse Vanderhaeghe, permanent secretaris (ACV-CSC), en Pascal Tytgat, permanent mandataris (ACV-CSC)
23/5/2012   Hoorzitting met de heer Marc Nijs, secretaris Openbare diensten (ACV-CSC)
23/5/2012   Hoorzitting met de heer Aimť Truyens, voorzitter Federaal Technisch Comitť FinanciŽn (ACOD AmiO)
23/5/2012   Hoorzitting met mevrouw Valťrie Demeulemeester, ondervoorzitter Federaal Technisch Comitť FinanciŽn (CGSP AmiO)
23/5/2012   Hoorzitting met de heer Paul Monsaert, nationaal voorzitter Groep FinanciŽn (VSOA);
23/5/2012   Hoorzitting met de heer Chris Machiels, nationaal ondervoorzitter Groep FinanciŽn (VSOA)
23/5/2012   Hoorzitting met de heer Stefaan Slaghmuylder, nationaal secretaris Groep FinanciŽn (VSOA)
23/5/2012   Hoorzitting met de heer Aubry Mairiaux, Franstalig federaal voorzitter Sector FinanciŽn (UNSP)
23/5/2012   Hoorzitting met de heer FranÁois Goris, Nederlandstalig federaal voorzitter Sector FinanciŽn (NUOD)
23/5/2012   Gedachtewisseling
23/5/2012   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
21/5/2012   Indiening
24/5/2014   Einde behandeling
24/5/2014   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/5/2012, 23/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving